GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt "Mobilny urzędnik" w gminie Błonie

  Projekt „Mobilny Urzędnik” polega na obsłudze mieszkańców gminy poza siedzibą urzędu, aby ułatwić załatwienie spraw osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych gminy Błonie.

  Wychodzimy naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami. Główni odbiorcy nowej usługi to osoby z niepełnosprawnościami. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach to nasz priorytet. Wielu mieszkańców boryka się z różnymi ograniczeniami, a my chcemy żeby urzędnicy byli dostępni dla wszystkich „Mobilny Urzędnik” wyróżnia nas na tle wielu polskich gmin i co najważniejsze – usługa ta jest bezpłatna.

  Program ten jest w rocznej fazie próbnej. Skierowany jest do osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, osób o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Obejmie także osoby osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia na miejsca świadczenia usług. Odbiorcy to osoby, które faktycznie nie mają możliwości załatwienia urzędowej sprawy w inny sposób.

  Stopniowo będziemy zwiększali zakres mobilnie możliwych usług.

  Co zrobić aby skorzystać z usługi "Mobilnego urzędnika"?

  Skontaktuj się z urzędem w wybrany sposób i poinformuj o potrzebie skorzystania z usługi:

  • Telefonicznie: 22 725 30 04 wew 150
  • Wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres ratusz@um.blonie.pl
  • Poprzez kontakt osobisty (np. opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny)

  Do pobrania:

  Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Błonia z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia usługi Mobilny Urzędnik

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.