GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

5 milionów na nakładki na drogach gminnych

  W dniu 30 maja ogłoszono wyniki drugiego naboru wniosków na inwestycje w ramach Programu Inwestycji Startegicznych – ponownie gmina Błonie otrzymała 5 milionów złotych. W ramach tej kwoty wykonana zostanie kompleksowa modernizacja publicznej, gminnej infrastruktury drogowej zarówno w mieście jak i na obszarach wiejskich gminy.

  Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Zbudowany jest wokół głównych założeń Polskiego Ładu i obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

  Przypominamy, że w pierwszym naborze tego programu gmina Błonie złożyła 3 wnioski na blisko 135 milionów, otrzymała wówczas 5 milionów na zagospodarowanie terenu glinianek w Błoniu.

  W drugim naborze również złożyliśmy 3 wnioski:
  w obszarze dróg:

  • na kwotę około 8,5 mln na budowę i przebudowę dróg gminnych
  • na kwotę 5 mln na wspomnianą wyżej modernizację istniejącej infrastruktury drogowej

  i w obszarze edukacji:

  • na kwotę około 24 mln na budowę przedszkola i żłobka w Dębówce.

  Po otrzymaniu wstępnej promesy ogłoszony będzie przetarg a po ogłoszeniu jego wyników, wyborze wykonawcy i otrzymaniu ostatecznej promesy będzie można przystapić do realizacji zadania co zapewne nastąpi w przyszłym roku.

  Czekamy też na ogłoszenie wyników w ramach trzeciego naboru tzw. PGR czyli dotyczącego obszarów popegeerowskich, gdzie złożyliśmy dwa wnioski – na rozbudowę przedszkola w Radzikowie (2 mln zł) i modernizację dróg na tych terenach (5 mln zł).

   

  Zenon Reszka
  Burmistrz Błonia

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.