GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Panel naukowy Muzeum Ziemi Błońskiej

 Panel naukowy Muzeum Ziemi Błońskiej

W czwartkowe przedpołudnie 7 maja w Centrum Kultury w Błoniu odbył się pierwszy Panel naukowy zorganizowany przez Muzeum Ziemi Błońskiej. W panelu udział wzięło sześciu prelegentów, którzy bardzo ciekawie mówili o różnych aspektach historii naszego regionu, historii Błonia i roli jaką miałoby pełnić powstałe niedawno Muzeum.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Zenon Reszka, inicjator powstania Muzeum, który w krótkich słowach powitał przybyłych i tytułem wstępu wyświetlił film "Regiony z historią - wczoraj i dziś. Błonie". Pierwszym prelegentem był - występujący również na filmie - prof. dr hab. Henryk Samsonowicz. Jako mediewista opowiedział o początkach Mazowsza i początkach Błonia oraz wynikającej z tego roli muzeum: "muzeum jako dowód osobisty pokazujący nasze pochodzenie - kim jesteśmy, kim byli nasi przodkowie, skąd pochodzimy."

Następnie prof. UW dr hab. Marcin Solarz, autor książki "Błonie. Książęce miasto na Mazowszu" pokazał historię Błonia z perspektywy geografa i zgłosił bardzo cenny postulat, aby "wylać przeszłość do przestrzeni publicznej" po to by młodsi mieszkańcy, a także osoby przyjezdne już po krótkim pobycie w naszym mieście mogły zorientować się, że Błonie jest miastem z bogatą historią. Bardzo ciekawa była "wizja" Pana Marcina, że za jakiś czas mogłyby w Błoniu istnieć dwa zdrowo konkurujące ze sobą licea - jedno przyrodnicze im. Macieja z Błonia i drugie - humanistyczne, którego patronem byłby Mikołaj z Błonia. 

Kolejnym prelegentem był Pan Roman Nowoszewski - prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, czyli instytucji, która pod nieobecność muzeum pielęgnuje wiedzę o naszych dziejach. Tematem wypowiedzi Pana Nowoszewskiego były "Zagadki i pytania dotyczące historii Błonia". Po wysłuchaniu dość długiej listy białych plam w naszej lokalnej historii Pani Wiesława Wideryńska - pełnomocnik Burmistrza ds. Muzeum Ziemi Błońskiej podsumowała, że Muzeum czeka dużo ciekawej pracy.

Bardzo interesująca była opowieść Pani Katarzyny Meyza z Muzeum Warszawy, którego pracownicy prowadzili prace badawcze na naszym terenie i tam też zgromadzone są zebrane znaleziska. Dowiedzieliśmy się na przykład, że naczynia znalezione u zbiegu ulic Traugutta i Warszawskiej są niemal identyczne jak te, które były znajdowane w Warszawie w fosie Zamku Królewskiego, a także, że nadal jedno z najcenniejszych znalezisk - pierścień wydobyty w "jamie 22" na Łysej Górze czeka na zbadanie i odczytanie znajdującej się na nim inskrypcji. Może taki pierścień będący w Muzeum w Błoniu zainspiruje jakiegoś młodego mieszkańca naszej gminy do studiów archeologicznych i zbadania tej zagadki?

Nieco odmienne od naukowo-historycznego podejście do roli muzeum zaprezentował Pan Daniel Sukniewicz - autor turystycznego Szlaku książąt mazowieckich. Apelował, aby nie rezygnować z nie do końca poznanych lub sprawdzonych ale fascynujących historii. "Korzystajmy z mitów i legend, oczywiście z dbałością o fakty historyczne, aby wykorzystując kanwę historyczną snuć emocjonującą opowieść, która przyciąga turystów". Jako jeden z pomysłów podał historię o rzekomym otruciu książąt mazowieckich przez Katarzynę Radziejowską. "Czyż nie byłoby ekscytujące zjeść w jednej z błońskich restauracji kapłona w sosie z małmazyi - prawdopodobne "narzędzie zbrodni"?"

Na zakończenie kilka słów o najnowszych dziejach Błonia powiedział Pan Dariusz Sitarski - Dyrektor Centrum Kultury, który swoją wypowiedź podsumował słowami "Przeszłość jest ważna, ale przyszłość - fascynująca".
Kończąc spotkanie Burmistrz Reszka z góry zaprosił wszystkich obecnych na kolejne wydarzenia organizowane przez Muzeum Ziemi Błońskiej.

Biuro Promocji
UM w Błoniu

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.