GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Muzeum Ziemi Błońskiej zaprasza do oglądania wystawy upamiętniającej 1050. rocznicę Chrztu Polski

Muzeum Ziemi Błońskiej zaprasza do oglądania wystawy upamiętniającej 1050. rocznicę Chrztu Polski

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło podczas obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, kiedy to dokonano przecięcia wstęgi okalającej element nawiązujacy do tychże wydarzeń z 1791 roku.

Chrzest w 966 roku był niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Przyjęcie przez Mieszka I chrześcijaństwa otworzyło naszemu krajowi dostęp do skarbów kultury i sztuki pamiętających Greków i Rzymian. Przyjęcie Chrztu przez polskiego władcę Mieszka I w X wieku, było pierwszym wielkim wejściem Polski do Europy. O tych wydarzeniach opowiada wystawa plenerowa zorganizowana pod auspicjami Burmistrza Błonia Zenona Reszki, staraniem Muzeum Ziemi Błońskiej (w organizacji).

Na płycie Rynku w Błoniu na 12. panelach graficznych można oglądać postaci i wydarzeniami związane z przyjęciem chrześcijaństwa przez Polskę. Ekspozycja nawiązuje również do historii Błonia i okolic, w kontekście przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa, długiego i przyjmującego niekiedy dramatyczne oblicze procesu dziejowego. Ekspozycja ciekawie opracowana graficznie, ukazuje w jaki sposób, tak istotny dla historii naszego kraju fakt jakim było wejście w krąg kultury zachodniej, przełożył się na późniejsze wydarzenia w Błoniu. Ekspozycja zachęca również do pogłębienia wiedzy na tematy związane z historią Polski, jak również historią Błonia i okolic.

Otwarcie wystawy poprzedził wykład pracownika Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie, znanego badacza historii średniowiecznego Mazowsza, dr. Kazimierza Pacuskiego, który omówił proces chrystianizacji Mazowsza Południowego, uwzględniając szczególnie historię terenu na którym obecnie leży Błonie.

Koncepcję i scenariusz wystawy opracowała Wiesława Wideryńska pełnomocnik Burmistrza Błonia ds. organizacji Muzeum Ziemi Błońskiej. Opracowanie graficzne ekspozycji wykonali Marek i Maciej Mikulscy.

 

Otwarcie wystawy plenerowej

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

 

Otwarcie wystawy plenerowej

Fot. Dariusz Lewiński

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.