GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Nowy cenny eksponat w MZB!

Nowy cenny eksponat w MZB!

W ostatnich dniach Muzeum Ziemi Błońskiej (w organizacji) wzbogaciło swoje zbiory o niezwykle cenny eksponat: unikatowy list z przełomu epoki Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego datowany "Błonie, dnia 14 lipca 1815". Podprefekt Powiatu Błońskiego - Skulski do Dziekana Dekanatu.

List napisany został na klasycznym wówczas papierze czerpanym, który później został złożony w formę koperty listowej i tak nadany.

Szczegóły na zdjęciach.

Na uwagę zasługuje stempel: "Rada Najwyższa Rządząca X. W. Podprefekt Powiatu Błońskiego" z orłem w polu, podpis Skulski.
 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.