GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Otwarty panel naukowy pt. -Dzieje Mazowsza Południowego przed pojawieniem się Błonia- 17.11.2016

Otwarty panel naukowy pt. -Dzieje Mazowsza Południowego przed pojawieniem się Błonia- 17.11.2016

W literaturze przedmiotu stawiane są pytania, kiedy nastąpiło powstanie jedności ziem Mazowsza. Czy miało to miejsce jeszcze przed utworzeniem polskiej państwowości, czy już po jej powstaniu. Aleksander Gieysztor wykorzystując prace archeologów i językoznawców przyjął koncepcję, że skrystalizowanie ziem mazowieckich nastąpiło jeszcze w IX-X wieku… więcej

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.