GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Z prac Muzeum Ziemi Błońskiej

Z prac Muzeum Ziemi Błońskiej

Niedawno  zakończył się remont budynku przy Al. Norwida 1, znanego szerszemu gronu mieszkańców Błonia, pod nazwą Poniatówka. Budynek remontowano z przeznaczeniem na Muzeum Ziemi Błońskiej.

Ostatnie dni pracownicy muzeum podejmują intensywne działania nad zorganizowaniem w Poniatówce placówki muzealnej. I nie chodzi tylko o ekspozycje muzealną, ale zajęcie się prozaicznymi sprawami, takimi  jak zakup mebli i sprzętu potrzebnego do funkcjonowania instytucji. Trwają również prace nad porządkowaniem eksponatów, o które dzięki zaangażowaniu mieszkańców Błonia, wzbogaciło się nasze muzeum. Na chwilę obecną posiadamy 380 eksponatów, które w większości znajdą swoje miejsce na ekspozycji stałej. Zaznaczamy, iż nie ustajemy w zbiórce eksponatów.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, chcących zasilić nasz zbiór, w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 10 do 16. Pracownicy muzeum czekają na Państwa w budynku Poniatówki (wejście boczne od strony parku). Organizujemy również wolontariat, włączając w działania muzeum wspaniałą błońską młodzież. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią swojego miasta i regionu!

Wiesława Wideryńska
Muzeum w Błoniu

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.