GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Muzeum Ziemi Błońskiej i Centrum Kultury w Błoniu zapraszają na spotkanie autorskie z prof. Marcinem Solarzem - 15.03.2018 r.

Muzeum Ziemi Błońskiej i Centrum Kultury w Błoniu zapraszają na spotkanie autorskie z prof. Marcinem Solarzem - 15.03.2018 r.

 

Książka ta nie jest monografią historyczną Błonia, choć mówi o jego historii. Opowiada dzieje miasta za pośrednictwem 22 wybranych planów i map, które powstały w ciągu 200 lat dzielących lata osiemdziesiąte XVIII i XX wieku. Pokazują one miasto w różnych okresach historycznych – u schyłku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, podczas rozbiorów w okresie pruskim i rosyjskim, w tym za czasów autonomicznego Królestwa Polskiego, w okresie międzywojennym i w czasach Polski Ludowej. W ten sposób możemy prześledzić ewolucje przestrzenną Błonia w zasadzie od miasta średniowiecznego do miasta niemal współczesnego.

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.