GMINA BŁONIE Wykres poziomu smogu

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wykres poziomu smogu


Czujniki jakości powietrza na terenie gminy Błonie


Na terenie gminy Błonie zainstalowano 5 punktów z czujnikami mierzącymi czynniki wpływające na jakość powietrza.

Lokalizacja punktów:

  • Błonie, Rynek
  • Błonie ul. Parkowa
  • Bieniewice, ul. Błońska
  • Bramki, ul. Długa
  • Radzików, Przedszkole Publiczne nr 5

Czujniki mają za zadanie mierzyć aktualny poziom zapylenia pyłami PM1, PM2.5 i PM10. Pokazują również poziom temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.

Dzięki czytelnym infografikom mieszkańcy na bieżąco sprawdzą stan powietrza w pobliżu swojego domu, pracy czy szkoły.

Prezentowane dane pomiarowe mają charakter pomocniczy, informacyjny i edukacyjny i nie mogą być wykorzystywane przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych.

Przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji dotyczących oceny jakości powietrza sporządzanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zakup czujników to część długofalowych działań władz samorządowych zmierzających do zachowania czystości powietrza w gminie Błonie.

 

 

 

 

***

 

Projekt "System wspomagający zarządzanie jakością powietrza w Gminie Błonie oraz akcja informacyjno-edukacyjna" dofinansowany ze środków

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.