GMINA BŁONIE Dofinansowanie do wymiany pieca

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Dofinansowanie do wymiany pieca


Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Ustawą z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

Powoduje to powstanie nowych obowiązków po stronie właścicieli lub zarządców budynków lub lokali. Mają oni obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:

  • W terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
  • Nie później niż w terminie 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła lub źródło spalania paliw.

Obowiązek składania deklaracji wprowadzony jest od 1 lipca 2021 roku. Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw można pobrać tutaj lub wypełnić na stronie internetowej pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl
 

Informacje dot. dofinansowania do wymiany pieca


Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.